vÍtame vás na stránkach našej spoločnosti

Firma bola založená roku 1997 v Bratislave a poskytuje služby v oblasti reklamy, DTP a tlače

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

                                   

                        pdf    pdf                                                          

Mobil: +421 904 507 014
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., 262 0818 590/1100
IČO: 35708484
IČ DPH: 2020266809

e-mail: triprint@triprint.sk 

web: www.triprint.sk
Spoločnosť TRIPRINT, s r. o., je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, vložka č. 13817/B